Khách ở Việt Nam tự mua hàng Online và gửi về địa chỉ người quen tại Úc:

Trường hợp này khách hàng tự đặt mua hàng online và gửi hàng về địa chỉ người quen nào đó ở Úc sau đó kiện hàng của bạn sẽ được chuyển đến HN Transport theo 2 cách: ​

- Cách 1: Nhờ người quen đem kiện hàng ra đại lý gần nhất để gửi hàng. Vui lòng xem danh sách các đại lý của HN Transport ở phần Liên hệ ​
- Cách 2: Công ty sẽ thu xếp đến pickup hàng tận nhà và chuyển về Việt Nam cho quý khách. Vui lòng đọc hướng dẫn pickup tại đây

Khách ở Việt Nam nhờ HN Transport mua hàng và chuyển về Việt Nam

HN Transport sẽ mua hàng giúp bạn sau đó chuyển hàng về Việt Nam theo yêu cầu, vui lòng đọc hướng dẫn đặt mua hàng online tại đây


- Áp dụng phí 3% tổng giá trị đơn hàng cho những khách có đơn hàng với tổng giá trị nhỏ hơn $900 AUD
- Áp dụng phí 5% tổng giá trị đơn hàng cho những khách có đơn hàng với tổng giá trị lớn hơn $900 AUD
- Áp dụng $25/1 lần đối (mua tối đa 10 sản phẩm/1 cửa hàng) với những đơn hàng phải ra tận cửa hàng để mua hàng hoặc xem hàng theo yêu cầu của khách

Khách ở Việt Nam tự mua hàng và gửi đến địa chỉ HN Transport ở Sydney

Trong quá trình mua hàng hệ thống website bán hàng sẽ hỏi quý khách điền các thông tin Billing information và Delivery, quý khách vui lòng nhập đúng thông tin bên dưới như sau:

Phần Billing information:
Name: Tên của bạn (Lưu ý: Viết không dấu và phải trùng tên trên thẻ credit của bạn)
Phone: Số điện thoại của bạn bên Việt Nam
Email: Địa chỉ email của bạn
Address: Địa chỉ của bạn ở Việt Nam
Suburb: Huyện/Quận State: Tên tỉnh
Postcode: để 1000 hoặc 1111

Phần Delivery/Shipping:
Name: Tên của bạn + mã khách hàng bạn đã tạo trước đó trên website của HN Transport (ví dụ: HNKH-01)
Phone: Số điện thoại của bạn bên Việt Nam
Email: Địa chỉ email của bạn
Address: 6 Septimus Ave
Suburb: Punchbowl               
State: NSW hay New South Wales
Postcode: 2196​

Ví dụ:
Nguyen Van A (HNKH-01)
+84 912 345 678
6 Septimus Ave, Punchbowl NSW 2196


Quý khách lưu ý:
- HN Transport không nhận các mặt hàng điện tử như iPhone, iPad, Tablet, Laptop, Camera, dầu thơm ... gửi về địa chỉ của công ty tại Úc
- Quý khách được yêu cầu chỉ gửi hàng của mình đến địa chỉ duy nhất 6 Septimus Ave, Punchbowl NSW 2196, công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu hàng của quý khách gửi đến các địa chỉ khác
- Sau khi giao dịch mua hàng online xong thì quý khách được yêu cầu khai báo chi tiết hàng gửi với HN Transport, nếu quý khách chưa biết khai báo như thế nào, vui lòng đọc hướng dẫn tại đây.

Gửi câu hỏi của bạn đến công ty